Temaundersökning om valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket

Finansinspektionen ska undersöka hur fyra valutaväxlare efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom.

Startdatum: 2022-01-05

Företagen som undersöks

Euro World AB, Bergs Exchange & Travel AB, My Change Scandinavia AB och Safety Financial Services AB.

Varför gör vi denna undersökning?

I såväl den nationella som den överstatliga riskbedömningen har valutaväxling bedömts utgöra en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.1

Valutaväxling i den form som nu undersöks är begränsad till växling av fysiska sedlar och mynt i en valuta till fysiska sedlar och mynt i en annan. Den sammantagna risken med dessa verksamheter bedöms därför vara hög.

Finansinspektionen inleder därför en temaundersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket. Undersökningen är avgränsad till att omfatta bolagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom.


Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021, s. 50 ff och Report from the commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, Brussels, 26.6.2017 COM(2017) 340 final, s. 6

Laddar sidan