Rapportera

Företag och privatpersoner på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till Finansinspektionen.

För registrering av användarprofiler och inloggning för händelsestyrd och periodisk rapportering gå till "Rapporteringsportalen". På samma sida finns även information om behörighetshantering och de olika rapporteringssystemen.

Se "Frågor och svar om rapportering" om periodisk rapportering.

Se "Transaktioner" för information om TRS2-rapportering enligt Mifid2/Mifir.

Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

Frågor och svar om rapportering

Läs vanliga frågor och svar om rapportering

Transaktioner

Transaktionsrapportering enligt Mifid2/Mifir

Scheman och tekniska beskrivningar

Scheman och tekniska beskrivningar för inrapportering i Fidac

Laddar sidan