Om Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

 

Om du har svenskt personnummer ska du registrera dig som svensk medborgare och använda Bank-id eller Mobilt bank-id. (Observera att rollen firmatecknare kan saknas tills dessa uppgifter uppdaterats via Bolagsverket. Det sker fem gånger om dagen, kl. 6.00, 10.30, 15.30, 19.00 och 23.30.)

Om du inte är svensk medborgare kan du använda sms-inloggning:

Personuppgifter om rapportören sparas för att FI ska kunna verifiera vem som rapporterar.

 

Vanliga frågor

Jag försöker logga in men kommer bara tillbaka till inloggningssidan?

Du måste först ha skapat ett konto innan du kan logga in. Under rubriken Registrera dig för att kunna logga in på denna sida finns länkar för att registrera sig som användare.

Vi är två som tecknar i föreningen, hur delegerar vi rapporteringsbehörighet?

Det räcker med att en firmatecknare registrerar sig som användare och delegerar behörighet.

Jag är firmatecknare och har registrerat mig som användare, men kan inte delegera behörigheter, varför?

Systemet uppdateras automatiskt via Bolagsverket klockan 06.00, 10.30, 15.30, 19.00 och 23.30. Du behöver invänta någon av dessa uppdateringar, därefter kommer det att vara möjligt att logga in som firmatecknare.

Jag är firmatecknare men har inte möjlighet att se eller logga in till systemet Periodisk rapportering, varför?

Som firmatecknare behöver du ge dig själv rapporteringsbehörighet för systemet Periodisk rapportering. Logga in som firmatecknare i behörighetshanteringen och ge dig själv behörighet.

Jag är firmatecknare, hur delegerar jag rapporteringsbehörighet?

Logga in som firmatecknare efter att systemet har tilldelat dig rollen som firmatecknare. Klicka på "Administrera rapporteringsbehörighet", sök efter bolaget (med det fullständiga namnet eller organisationsnummer med bindestreck), sök fram den mejladress som ska få behörighet, lägg till och spara.

När jag ska lägga till en rapporteringsbehörighet hittar jag inte knappen "Lägg till". Var finns den?

Knappen ligger längst ned i modulen (det nya webbläsarfönstret). Prova att förstora webbläsarfönstret eller ändra upplösningen i webbläsaren.

Jag är rapportör och har registrerat mig som användare men har inte tillgång till periodisk rapportering för bolaget. Vad kan ha hänt?

En firmatecknare som har registrerat sig som användare behöver tilldela rapporteringsbehörigheten för dig.

Jag har försökt registrera ett bolag i Behörighetshanteringen men jag får ett meddelande som säger att bolaget redan finns. Vad ska jag göra?

Många bolag finns redan inlagda i systemet på grund av att det gjorts en inläsning från det gamla systemet. Be en firmatecknare söka efter bolaget och tilldela rapporteringsbehörighet till dig.

Jag har rapporteringsbehörighet för bolaget men inte för gruppen/den konsoliderade situationen. Vad har hänt?

För tillfället är grupper inte sökbara i systemet. Skicka ett mejl till rapportering@fi.se med uppgifter om de personer som har registrerat sig och deras mejladresser så hjälper vi till att tilldela behörigheter.

Jag ska rapportera för ett fondbolag och dess fonder men ser bara rapporter för fonderna, varför?

I Behörighetshanteringen finns det två val för periodisk rapportering där det ena är specifikt ämnat för fonder (Periodisk fondrapportering). Om du har denna behörighet kan du endast rapportera för fonderna. Om du också ska rapportera för ett fondbolag behöver du den fullständiga behörigheten Periodisk rapportering (inkluderar bolaget och fonderna).

Jag har sedan tidigare ett rapporteringskort, kommer det att kunna användas?

Rapporteringskorten används inte längre för det webbaserade rapporteringssystemet. Om ni däremot utför rapportering i det äldre rapporteringssystemet, med ett program som installeras lokalt på datorn, behöver ni behålla kortet för att kunna logga in dit.

Rapportera insynshandel

Rapportera insynshandel
Insynspersoner ska anmäla innehavsförändringar till FI. OBS! Som stöd för rapporteringen finns nya hjälptexter i rapporteringssystemet. De visas när man vilar med muspekaren på de fält som ska fyllas i.

Läs mer om hur du rapporterar insynshandel

Periodisk inrapportering

Periodisk inrapportering

Den nya inloggnings- och behörighetslösningen ersätter rapporteringskort och kortläsare för periodisk inrapportering via webb. Observera att det äldre systemet för periodisk inrapportering som bygger på ett installerat program blir kvar tills vidare, med rapporteringskort och kortläsare för inloggning.

Läs mer om periodisk inrapportering

Avgiftsrapportering enligt betalkontodirektivet (PAD)

Betaltjänstleverantörer ska rapportera till FI vilka avgifter de tar ut för olika typer av betaltjänster som riktas till konsumenter. Uppgifterna ligger till grund för en webbtjänst där konsumenter ska kunna jämföra olika leverantörers avgifter, i enlighet med bestämmelser i betalkontodirektivet.

Avgiftsrapportering enligt betalkontodirektivet (PAD)

Instruktionsfilmer

Vänligen observera att utseendet på systemet har förändrats sedan filmerna gjordes. Funktionaliteten är däremot densamma.

 

Läs mer

Senast granskad: 2019-01-22
Laddar sidan