Om Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

 

Om du har svenskt personnummer ska du registrera dig som svensk medborgare och använda bank-id eller mobilt bank-id. (Observera att rollen firmatecknare kan saknas tills dessa uppgifter uppdaterats via Bolagsverket. Det sker fem gånger om dagen, kl. 6.00, 10.00, 13.00, 16.00 och 19.00. Avvakta ett tag då det ibland kan ta tid att uppdatera all information från Bolagsverket.) 

Om du inte är svensk medborgare kan du använda sms-inloggning:

Personuppgifter om rapportören sparas för att FI ska kunna verifiera vem som rapporterar.

Ny inloggningslösning för periodisk rapportering ersätter rapporteringskort

Den 18 augusti 2020 inför FI en ny inloggningslösning för den periodiska rapportering som rapporteras via en applikation på datorn och där man hittills loggat in med kort och kortläsare. Den nya lösningen innebär inloggning med bank-id. 

Läs mer: Ny inloggningslösning för periodisk rapportering ersätter rapporteringskort

Vanliga frågor

Jag försöker logga in men kommer bara tillbaka till inloggningssidan?

Du måste först ha skapat ett konto innan du kan logga in. Ovan finns länkar där du kan registrera dig som användare.

Jag ska rapportera men kommer inte in i systemet?

För att kunna rapportera till exempel Periodisk inrapportering eller Ägarrapportering måste behörighet tilldelas av en registrerad firmatecknare.

Jag ska rapportera för en tjänstepensionskassa, hur gör jag för att få behörighet?

Du behöver utnämna en företagsadministratör som du därefter ber rapportering@fi.se om hjälp att ge behörighet. Därefter kan företagsadministratören ge behörighet till rapportörerna.

Jag är firmatecknare och har registrerat mig som användare, men kan inte delegera behörigheter, varför?

Systemet uppdateras automatiskt via Bolagsverket klockan 06.00, 10.00, 13.00, 16.00 och 19.00. Du behöver invänta någon av dessa uppdateringar, därefter kommer det att vara möjligt att logga in som firmatecknare och delegera behörigheter.

Jag är firmatecknare, hur delegerar jag rapporteringsbehörighet?

Logga in som firmatecknare efter att systemet har tilldelat dig rollen som firmatecknare, därefter:

  • Välj "Hantera behörigheter".
  • Välj "Administrera rapporteringsbehörighet" i vänstermenyn.
  • Välj vilken typ av rapportering du vill tilldela i rullistan.
  • Sök upp bolaget, antingen via organisationsnummer (med bindestreck) i fältet "Företags-id" eller ange hela företagsnamnet.
  • Dubbelklicka på bolaget i listan.
  • Sök upp önskad mejladress, klicka på knappen "Lägg till" och därefter "Spara och stäng".

Jag har rapporteringsbehörighet för bolaget men inte för gruppen/den konsoliderade situationen. Vad har hänt?

För tillfället är grupper inte sökbara i systemet. Skicka ett mejl till rapportering@fi.se med uppgifter om de personer som har registrerat sig och deras mejladresser så hjälper vi till att tilldela behörigheter.

Jag ska rapportera för ett fondbolag och dess fonder men ser bara rapporter för fonderna, varför?

I Behörighetshanteringen finns det två val för periodisk rapportering där det ena är specifikt ämnat för fonder (Periodisk fondrapportering). Om du har denna behörighet kan du endast rapportera för fonderna. Om du också ska rapportera för ett fondbolag behöver du den fullständiga behörigheten Periodisk rapportering (inkluderar bolaget och fonderna).

Instruktionsfilmer

Vänligen observera att utseendet på systemet kan ha förändrats sedan filmerna gjordes. Funktionaliteten är däremot densamma.

Instruktionsfilm - Delegera behörighet
Instruktionsfilm - Delegera fullmakt
Instruktionsfilm - Registrera utländskt bolag
Instruktionsfilm - Registrera enskild näringsidkare

 

Avgiftsrapportering enligt betalkontodirektivet (PAD)

Betaltjänstleverantörer ska rapportera till FI vilka avgifter de tar ut för olika typer av betaltjänster som riktas till konsumenter. Uppgifterna ligger till grund för en webbtjänst där konsumenter ska kunna jämföra olika leverantörers avgifter, i enlighet med bestämmelser i betalkontodirektivet.

Avgiftsrapportering enligt betalkontodirektivet (PAD)

Börsinformation

Börsinformation

Bolag med värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad i EES, och som har Sverige som hemmedlemsstat, ska rapportera finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information till Finansinspektionen. Rapporteringen ska göras samtidigt som bolaget offentliggör informationen.

Rekommenderad webbläsare: Internet Explorer.

Läs mer på sidan Börsinformation.

Lathund: Börsinformation och Nyhetsdistributörer

Flaggning

Flaggning

Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden.

Rekommenderad webbläsare: Internet Explorer.

Läs mer på sidan Flaggning.

Försäkringsdistribution

Inloggning och behörighetstilldelning för den rapportering som försäkringsdistributörer ska göra sker via Rapporteringsportalen.

Om du ska logga in och administrera uppgifter för en juridisk person behöver du dels registrera dig i Rapporteringsportalen, dels få en behörighet tilldelad av en firmatecknare för företaget.

  1. Registrera dig som användare genom att följa någon av länkarna överst på denna sida.
  2. En firmatecknare på företaget registrerar sig som användare.
  3. Firmatecknaren delegerar behörighet till dig för försäkringsdistribution.
  4. När du fått behörighet kan du logga in för bolaget via Rapporteringsportalen.

Rekommenderad webbläsare: Internet Explorer.

Läs mer om inloggning till Rapporteringsportalen i Lathund: Försäkringsdistribution

Läs mer på sidan Försäkringsdistribution.

Insynshandel

Rapportera insynshandel
Insynspersoner ska anmäla innehavsförändringar till FI. OBS! Som stöd för rapporteringen finns nya hjälptexter i rapporteringssystemet. De visas när man vilar med muspekaren på de fält som ska fyllas i.

Rekommenderad webbläsare: Chrome.

Läs mer om hur du rapporterar insynshandel

Periodisk inrapportering

Periodisk inrapportering

Den nya inloggnings- och behörighetslösningen ersätter rapporteringskort och kortläsare för periodisk inrapportering via webb. Observera att det äldre systemet för periodisk inrapportering som bygger på ett installerat program blir kvar tills vidare, med rapporteringskort och kortläsare för inloggning.

Läs mer om periodisk inrapportering

Prospekt

För mer information, se Prospekt.

Ägarrapportering

Inloggning och behörighetstilldelning för Ägarrapportering sker via Rapporteringsportalen.

Rapporteringen ska göras årligen eller i samband med ändrade ägarförhållanden. Även uppgifter om regel- och klagomålsansvariga rapporteras här. Förändringar ska rapporteras löpande.

Information om Ägarrapportering.

Läs mer

Senast granskad: 2020-02-13
Laddar sidan