Resultat

2020

Extra styrelsesammanträde

Vid sammanträdet behandlas förslaget att fastställa det kontracykliska buffertvärdet till 0 procent.