Resultat

2018

Övergångsregler för kapitaltäckning i samband med IFRS 9

2018-01-16 | Redovisning Eba Nyheter

Den nya redovisningsstandarden IFRS 9 infördes vid årsskiftet. Det finns möjlighet för företag att utnyttja övergångsregler för att mildra inverkan på kapitaltäckningen till följd av IFRS 9. Anmälan ska göras till Finansinspektionen senast den 1 februari 2018.

2017

Ny internationell redovisningsstandard börjar gälla 1 januari

Den nya internationella redovisningstandarden IFRS 9 Finansiella instrument medför nya principer för nedskrivningar (förväntade kreditförluster), klassificering och värdering av finansiella instrument och säkringsredovisning.

FI tillämpar riktlinjer om riskhantering och redovisning av förväntade kreditförluster

2017-11-17 | Redovisning Regler Eba

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade kreditförluster.

2016

Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

2016-12-02 | Redovisning Eba Nyheter

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

2013

Förslag till ändrade regler om årsredovisning

FI föreslår att företagens krav på upplysning om löptidsanalys i årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag anpassas till de internationella reglerna för redovisning, IFRS, och att upplysningarna presenteras samlat i not.

2012

Förslag till ändrade regler för årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår att vissa allmänna råd görs om till föreskrifter och att omdisponeringar av föreskrifterna görs för att få en tydligare struktur. Vidare föreslås att äldre upplysningskrav tas bort där det finns motsvarande eller liknande krav i det godkända internationella regelverket för redovisningsstandarder (IFRS) eller i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

2011

Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifter för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värderpappersbolag.

Laddar sidan