Resultat

2020

Exceed Capital Sverige AB:s tillstånd återkallas

Finansinspektionen återkallar Exceed Capital Sverige AB:s (Exceed) samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse och tillstånd för sidotjänster, tillstånd att driva försäkringsdistribution och tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar.

FI återkallar tillstånden för värdepappersbolaget Exceed

Finansinspektionen (FI) återkallar tillstånden för Exceed Capital Sverige AB med omedelbar verkan. FI:s beslut innebär att bolaget blir av med samtliga tillstånd och inte längre får bedriva tillståndspliktig verksamhet. På en pressträff i dag, tisdag 2 juni kl 14.00, presenteras beslutet av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsjurist Eric Leijonram.

2013

Rättad version: Victory Life måste upphöra med verksamhet i Sverige

FI förelägger Victory Life & Pensions Assurance Company Limited, registrerat i Brittiska Jungfruöarna att omedelbart upphöra med att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige.

2011

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia får betala särskild avgift för sen flaggning

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ska betala särskild avgift med 30 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Acando AB till Finansinspektionen.

2008

FI varnar SEB Trygg Liv

Finansinspektionen meddelar Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv en varning och en straffavgift om 15 miljoner kronor.

FI varnar SEB Gamla Liv

Finansinspektionen meddelar Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv en varning och en straffavgift om 15 miljoner kronor.

2003

Svenska trygg och ansvarsförsäkringsmäklarna AB

Trots att Svenska trygg & ansvarsförsäkringsmäklarna AB inte har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsmäklarverksamhet har bolaget använt sig av benämningen försäkringsmäklare. FI förelägger därför Svenska trygg och ansvarsförsäkringsmäklarna AB vid vite om 500 000 kr att upphöra med benämningen ”försäkringsmäklarna”.

2002

Afla-gruppen

Afla-gruppen har bedrivit försäkringsmäklarverksamhet utan att vara registrerade enligt lagen om försäkringsmäklare. FI förelägger därför de bolag som ingår i gruppen (Afla Group AB, Afla Investeringshuset HB, Afla Försäkringshuset Handelsbolag och Afla Investeringshuset Group Handelsbolag) vid vite om 500 000 att upphöra med verksamheten.

Försäkringsmäklare

Två försäkringsmäklare i ett försäkringsmäklarbolag har utan tillstånd från Finansinspektionen förmedlat fondandelar sedan 1999. Försäkringsmäklarna har endast haft tillstånd att förmedla livförsäkringar. Kundernas pengar har inte skyddats av en ansvarsförsäkring. FI anser att detta innebär ett allvarligt avsteg från lagen om försäkringsmäklare. Finansinspektionen utfärdar därför varningar till dessa två försäkringsmäklare.

Laddar sidan