Resultat

2015

Ökande risker kräver beredskap att införa ytterligare åtgärder

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Men kraftigt ökande priser på bostäder innebär att hushållens skulder växer snabbt. Det är en utveckling som innebär att riskerna för den ekonomiska stabiliteten ökar. Därför krävs beredskap för att införa ytterligare åtgärder.

Pressinbjudan – hur står det till med den finansiella stabiliteten?

Finansinspektionen presenterar sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet tisdagen den 1 december.

Fortsatt god motståndskraft men åtgärder behövs

Det svenska finansiella systemet fungerar väl och bankerna har en tillfredsställande motståndskraft mot störningar. Samtidigt behövs åtgärder för att minska riskerna kopplade till hushållens skuldsättning. Det är ett par av slutsatserna i FI:s stabilitetsrapport som presenteras i dag.

Laddar sidan