Resultat

2018

Yttranden från ESRB och EBA om förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån

2018-07-04 | ESRB Bolån EBA

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) har överlämnat sina yttranden till EU-rådet, EU-kommissionen och FI om FI:s avsikt att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån.

EU-underrättelse om förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån

2018-05-25 | ESRB Bolån EBA

FI har inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen underrättat Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, ESRB och EBA om FI:s avsikt att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån.

FI tillämpar EBA-riktlinjer om tillsynen över betydande filialer

FI tillämpar nya riktlinjer från EBA om tillsynen över betydande filialer.

Rapportering som gäller minimikrav på nedskrivningsbara skulder

Tio svenska institut ska under året börja rapportera in uppgifter som rör kapitalbasen och nedskrivningsbara skulder. Riksgälden och Finansinspektionen (FI) beskriver här kortfattat vad som gäller och bjuder in till ett informationsmöte den 6 mars.

2017

FI:s syn på den finansiella stabiliteten och riskerna för finansiella obalanser

Sverige har ett unikt ekonomiskt läge. Det sa Erik Thedéen vid en utfrågning i Finansutskottet i dag.

2014

Svenska banker klarar europeiskt stresstest

Svenska storbanker klarar av ett kraftigt försämrat läge i omvärlden. Dessutom är deras utlåning av bra kvalitet. Det är resultatet av det stresstest som Finansinspektionen (FI) gjort av de svenska storbankerna på uppdrag av den Europeiska bankmyndigheten (Eba).

FI redovisar Ebas stresstest av svenska storbanker

På söndag den 26 oktober klockan 12 kommer FI att redovisa hur de svenska storbankerna har klarat Europeiska bankmyndighetens (Eba) stresstest. FI kommer också publicera utfallet av den undersökning av bankernas krediter (AQR) som gjorts. Resultatet kommer att redovisas på koncernivå för varje bank.

2012

EU redovisar granskning av bankers kapitalbuffertar

Europeiska bankmyndigheten, EBA, redovisar i dag hur Europas stora banker uppfyller de kapitalbuffertar som myndigheten rekommenderat bankerna att hålla. De fyra svenska storbankerna är välkapitaliserade och uppfyller sedan tidigare EBA:s kapitalrekommendation.

2011

Svenska storbanker klarar EU:s stresstest

De fyra svenska storbankerna – Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank – klarar med god marginal det stresstest som Europeiska bankmyndigheten (EBA) i dag presenterar resultaten av. Den bedömningen gör Finansinspektionen (FI).

Resultaten av EU:s stresstest av banker publiceras 15 juli

Europeiska bankmyndigheten EBA har nu meddelat att resultaten av årets stresstest av europeiska banker kommer att offentliggöras på fredag den 15 juli.

Laddar sidan