Resultat

2022

Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll tisdagen den 31 maj på grund av att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) driftsätter uppdaterade valideringsregler.

Lägesuppdatering om TRS2-driftstörningen

2022-05-09 | Nyheter Rapportering

Den senaste statusen är att alla tjänster i TRS2-systemet fungerar normalt. Feedback som saknas för perioden 4-6 maj har redan laddats upp eller kommer att laddas upp manuellt till rapportörernas Incoming-kataloger under dagen.

Fortsatta driftstörningar i TRS 2-systemet

TRS 2-systemet är påverkat av driftstörningar efter det tekniska underhåll som genomfördes i onsdags. Det kan visa sig som problem för rapportörer att koppla upp sig eller utebliven feedback.

Eiopa föreslår ändrad rapportering för tjänstepensionsföretag

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa har publicerat ett förslag på ändrad rapportering för tjänstepensionsföretag. Eiopa vill ha in synpunkter på förslaget senast den 18 juli.

Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 4 maj.

Finansinspektionen inför ny e-tjänst för ansökningar

Målet med den nya e-tjänsten är att underlätta och effektivisera ansökningsprocessen hos FI. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel för den som vill lämna in en ansökan till Finansinspektionen. Det kommer också att gå att följa sitt ärende genom de olika stegen i FI:s handläggningsprocess. Den nya e-tjänsten kommer till att börja med att omfatta ledningsprövningar och ägarledningsprövningar och planeras tas i bruk i höst.

Förtydligande om rapportering vid allvarliga incidenter

FI beslutade i mars 2022 om ändringar i föreskrifterna om verksamhet för betaltjänstleverantörer, som avser rapportering vid allvarliga incidenter.

Nu går det att uppdatera installerad applikation för periodisk rapportering

Som FI berättat tidigare kommer den applikation för periodisk rapportering som rapportörer har installerat lokalt hos sig att behöva uppgraderas i vår. Nu finns den nya versionen tillgänglig att ladda ned och installera.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Rapportera arbete mot penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast 31 mars 2022.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett så kallat litet paket med valideringsregler. Paketet som publiceras varje kvartal kan innehålla avstängning och påsättning av valideringsregler samt ändring av valideringsreglers allvarlighetsstatus.

Taxonomi 3.2 – steg 1 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det första steget i den nya XBRL-taxonomin, version 3.2.

Installerad applikation för periodisk rapportering uppgraderas i vår

Den applikation som används för viss periodisk rapportering till Finansinspektionen och som rapportörer har installerat lokalt hos sig kommer att behöva uppgraderas senare i vår. Skälet till detta är säkerhetsförbättringar.

Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 16 februari.

Driftavbrott i TRS 2-systemet

TRS 2-systemet är nere.

FI slutar tillämpa EBA:s riktlinjer för covid-19-åtgärder

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI inte längre avser att följa EBA:s riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot covid-19 (EBA/GL/2020/02).

Ändrat datum för underhåll av TRS 2

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll måndagen den 31 januari.

Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll måndagen den 24 januari.

Förtydligande om kapitaltäckningsrapportering

Kapitaltäckningsrapporteringen per 31 december 2021 ska rapporteras in till FI senast 11 februari 2022. Vi har noterat att flera klass 2-bolag inte har rapporterat in korrekt minimikapitalkrav enligt de nya regelverken IFD /IFR .

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Laddar sidan