Resultat

2019

2018

Stabiliteten i det finansiella systemet 2018:2

Publicering av den andra stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

Stabiliteten i det finansiella systemet 2018:1

Publicering av den första stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

2017

Stabiliteten i det finansiella systemet 2017:2

Publicering av den andra stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

Bolånerapport

2017-04-06 | Bolån Rapporter Om FI

Läs mer

Laddar sidan