Resultat

2019

Försäkringsföretagens solvenssituation

Här presenteras utfallen i Snabbspårsprocessen för kvartal 4 2021 för svenska försäkringsföretag som följer Solvens 2-regelverket. Baserat på inrapporteringen för denna period är det inget företag som underskrider de lagstadgade kvoterna för solvens- och minimikapitalkrav (SCR- och MCR-kvoterna) på 100 procent.

Laddar sidan