Resultat

2016

Swedish Orphan Biovitrum, 1 500 000 kronor

2016-05-09 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att Swedish Orphan Biovitrum AB ska betala särskild avgift med en miljon femhundra tusen (1 500 000) kronor för underlåtenhet att föra fullständiga förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget samt för underlåtenhet att inte genast på begäran lämna en sådan förteckning till Finansinspektionen.

2015

Orexo, 15 000 kronor

2015-09-06 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att Orexo ska betala särskild avgift med 15 000 kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta ett antal personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

Precise Biometrics, 15 000 kronor

2015-05-26 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att Precise Biometrics ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta vissa personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

2014

Kapp Ahl, 140 000 kronor

2014-01-22 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att KappAhl ska betalasärskild avgift med 140 000 kronor för underlåtenhet att inom begärd tid lämna en förteckning över personer som har tillgång till insiderinformation till Finansinspektionen

2013

NGS Group, 30 000 kronor

2013-10-17 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att NGS Group ska betala särskild avgift med 30 000 kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta vissa personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

2010

2008

2007

Särskild avgift för Ahlström & Partners

2007-10-08 | EBA Sanktioner Marknad

Ahlström & Partners ska betala särskild avgift med 110 005 kronor för överträdelse av förbudet mot handel med aktier under trettio dagar innan offentliggörande av en ordinarie delårsrapport.

Särskild avgift för Protem Wessman

2007-10-03 | EBA Sanktioner Marknad

Protem Wessman ska betala särskild avgift med 20 000 kronor för överträdelse av förbudet mot handel med aktier under trettio dagar innan offentliggörande av en ordinarie delårsrapport.

Laddar sidan