Resultat

2019

Promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Finansinspektionen tillstyrker förslagen i betänkandet.

2016

Remissvar: Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk

FI tillstyrker promemorians lagförslag men lämnar ett antal synpunkter på förslagen.

2015

Nytt kompletterande remissvar om marknadsmissbruk

FI tillstyrker nu utredningens förslag i frågan om tillsyn och beslut om sanktioner enligt artikel 17 MAR efter att marknadsoperatörerna ändrat sin uppfattning.

Kompletterande remissvar om marknadsmissbruk

Finansinspektionen kompletterar tidigare remissvar med kommentar om avsnitt 14.3 samt när det gäller bolagens rapportering av återköp av egna aktier.

Laddar sidan