Resultat

2018

FI-podden: fler måste anmäla affärer med värdepapper till FI

Ett nytt avsnitt av FI-podden handlar om de krav som finns på noterade bolag och personer i ledande ställning att anmäla värdepappersaffärer till Finansinspektionen.

2016

Slutliga riktlinjer för insiderinformation på råvaru- och spotmarknader

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en slutlig version av sina riktlinjer för insiderinformation när det gäller råvaruderivat enligt EU:s förordning mot marknadsmissbruk (Mar).

Information om upphörande av dispenser

FI har under juni månad skickat ut brev med information till insynspersoner, som under gällande regelverk för insynshandel (till och med 2 juli) beviljats dispens från manuell rapportering av förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen.

Justering av reglerna om transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Den 29 juni 2016 publicerades Benchmarkförordningen (EU) 2016/1011. Artikel 56 i Benchmarkförordningen justerar artikel 19 i (EU) 596/2014 MAR i vissa avseenden. Bland annat berörs bestämmelser i artikel 19.1a om anmälningskrav gällande , artikel 35 kompletteras genom hänvisning till artikel 38 och artikel 38 ändras genom tillägg.

Laddar sidan