Resultat

2014

Förslag till nya regler om tillsynskrav, kapitalbuffertar och bolagsstyrning

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet och att direktiv (EU) om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (kapitaltäckningsdirektivet) enligt regeringens förslag genomförs i Sverige per den 1 augusti 2014.

Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet. Dessutom föreslås ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av kapitaltäckningsutredningens förslag att upphäva lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

2011

Förslag och remissmöte om ändrade föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar. FI kallar samtidigt till remissmöte måndag den 5 december 2011 om förslagen.

Ändringar i föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar samt om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Uppdaterat: Ändringar i föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar samt om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Ändringar i föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar. Reglerna gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag samt i vissa fall fondbolag.

Laddar sidan