Resultat

2015

Snittränta från 1 juni 2015

Nu ska alla banker redovisa ett snitt av den ränta deras bolånekunder faktiskt betalar. De nya reglerna stärker konsumenternas ställning på bolånemarknaden och börjar gälla den 1 juni 2015.

2013

Beslut om diskonteringsränta för försäkring

Finansinspektionen (FI) har beslutat om nya regler för att beräkna försäkringsföretagens diskonteringsränta. Beslutet påverkar främst livförsäkringsföretag och försäkringsföretag med liv- och sjukräntor. Även tjänstepensionskassor kommer att ges möjlighet att använda den nya metoden.

Laddar sidan