Resultat

2017

FI-forum: FI:s arbete med IFRS 17

Den nya försäkringsstandarden IFRS 17 (Försäkringsavtal/Insurance Contracts) publicerades den 18 maj 2017. Standarden ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 i noterade försäkringsbolags koncernredovisningar.

2012

FI:s vägledning för börsbolag

FI-forum riktat till personer i börsbolag som är intresserade av en genomgång av vägledningen med möjligheten att diskutera dessa frågor med FI

Laddar sidan