Skicka in och betala

Här får du veta hur du skickar in din ansökan och hur den ska betalas.

Skicka in elektroniskt

Du kan skicka dina ansökningshandlingar elektroniskt. I vissa fall kan vi behöva pappershandlingar, då framgår det på fi.se eller i aktuellt regelverk.

Tänk på att skicka varje ansökan i ett separat mejl.

Behöver du mejla något med känsligt innehåll, kryptera mejlet och bilagorna. Använd inte lösenordsskydd.

Så mejlar du krypterat.

Ansökan om prospekt och försäkringsförmedling

Vissa tillståndsansökningar har ett eget förfarande. Det gäller följande:

Prospekt och erbjudandehandlingar och därtill relaterade ärenden. Prospekt: Ansök om godkännande mm.

Försäkringsförmedlare, som kan använda en e-tjänst. Försäkringsdistribution: ansvarsförsäkring, behörighetsanmälan mm.

Ansökan om alla andra tillstånd

För alla andra tillstånd ansöker du på följande sätt:

1) Mejla din ansökan/anmälan till finansinspektionen@fi.se .

För varje ansökan ska du ange

  • vad ansökan eller anmälan gäller
  • lagrum
  • sökandens namn
  • sökandens person- eller organisationsnummer
  • kontaktperson för ärendet.

2) Bifoga dina ansökningshandlingar och bilagor. För många ärenden finns blanketter på fi.se som du ska använda.

FI:s samtliga blanketter.

Stora filer kan du komprimera och mejla som så kallade zip-filer.

Autosvar

När du har mejlat in din ansökan får du ett autosvar som bekräftelse på att vi har tagit emot den.

Handläggarbrev

Senast inom fem arbetsdagar efter att du har mejlat in din ansökan får du ett brev med uppgifter om ansvarig handläggare och ärendets diarienummer. Du får även veta vilken ansökningsavgift som gäller för ditt ärende och hur du ska betala den.

Betala

När du har fått veta avgiften, lagrum och diarienummer ska du betala. Först när ansökningsavgiften är betald börjar FI handlägga ärendet.

Ansökningsavgifter

Ansökan eller anmälan kan avvisas om FI inte har fått betalningen inom 30 dagar från det att handläggarbrevet skickades ut. Innan FI avisar din ansökan eller anmälan får du en påminnelse om betalningen.

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan