Företagsregistret

Juntti, Tobias

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2018-02-23 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
  • 2018-02-23 1. Olycksfall (direkt)
  • 2018-02-23 2. Sjukdom (direkt)
  • 2016-01-15 Ia) Livförsäkring (direkt)
  • 2016-01-15 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
  • 2016-01-15 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan