Företagsregistret

Bluestep Bank AB, filial Oslo

Adress
Postboks 641 Sentrum
N-0106 OSLO
Norge
Telefon
+4721305200
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
47587
Status
Aktiv, 2012-12-01

Tillstånd

  • 2010-05-03 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
    Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2010-05-03 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filial till

Laddar sidan