Företagsregistret

Mölldal, Sara

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsdistribution, anställd
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
Status

Tillstånd

  • 2015-11-30 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
    16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2015-11-30 1. Olycksfall (direkt)
    1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2015-11-30 2. Sjukdom (direkt)
    2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

anställdaforsform

Laddar sidan