Företagsregistret

Bank Norwegian AS

Adress
P. O. Box 338 Sentrum
N-0101 OSLO
Norge
Telefon
47 23 36 16 99
Kategori
Utländsk bank, gränsöverskridande handel
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
30291
Status
Aktiv, 2012-05-31

Tillstånd

  • 2012-05-31 Reg av företag som bedriver inlåningsverksamhet
    Registrering av företag som bedriver inlångingsverksamhet, enligt lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
  • 2012-05-31 Utlåning
    Utlåning är föremål för ömsesidigt, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag
  • 2012-05-31 Utställande av administration av betalningsmedel
    Utställande av admininistration av betalningsmedel är föremål för ömsesidigt, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag
Laddar sidan