Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

HouseOfGuarantees AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
DANMARK
2018-02-23
14. Kredit (direkt och indirekt)
2018-02-23
15. Borgen (direkt och indirekt)
SPANIEN
2018-02-23
14. Kredit (direkt och indirekt)
2018-02-23
15. Borgen (direkt och indirekt)
FINLAND
2018-02-23
14. Kredit (direkt och indirekt)
2018-02-23
15. Borgen (direkt och indirekt)
STORBRITANNIEN
2018-02-23
14. Kredit (direkt och indirekt)
2018-02-23
15. Borgen (direkt och indirekt)
ITALIEN
2018-02-23
14. Kredit (direkt och indirekt)
2018-02-23
15. Borgen (direkt och indirekt)
NEDERLÄNDERNA
2018-02-23
14. Kredit (direkt och indirekt)
2018-02-23
15. Borgen (direkt och indirekt)
NORGE
2018-02-23
14. Kredit (direkt och indirekt)
2018-02-23
15. Borgen (direkt och indirekt)
Laddar sidan