FFFS 1995:62

Upphävande av Bankinspektionens allmänna råd angående handel med standardiserade optioner och aktieterminer samt vissa rutiner inom aktiehandelsrörelse (BFFS 1988:7)

Gäller från 1995-12-31

Dokument

Laddar sidan