FFFS 1996:17

Upphävande av Bankinspektionens allmänna råd till fondkommissionärer m.fl. som avser att ansöka om tillstånd att vara kontoförande institut i det s.k. VP-systemet (BFFS 1989:15)

Gäller från 1996-07-01

Dokument

Laddar sidan