FFFS 1998:12

Upphävande av Försäkringsinspektionens allmänna råd angående försäljning av vissa kapitalförsäkringar samt tillägg med förtydligande (BFFS 1989:14 och BFFS 1989:16)

Gäller från 1998-04-23

Dokument

Laddar sidan