FFFS 1999:23

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:1) om skyldighet att redogöra för beräkningarna av de försäkringstekniska avsättningarna

Gäller från 1999-12-31

Dokument

Laddar sidan