FFFS 2001:8

Allmänna råd om inlåningskonton och tillhörande banktjänster

Gäller från 2001-09-01

Sammanfattning

Kraven skärps på bankernas hantering av dessa tjänster. FI slår till exempel fast att en bank är skyldig att ta emot inlåning från allmänheten. Enbart det faktum att en kund har en betalningsanmärkning bör inte vara skäl nog för banken att neka inlåningskonto. Kunderna bör vidare få möjlighet att koppla tilläggstjänster till inlåningskontot. Bankerna bör utföra överföringsuppdrag på ett snabbt och säkert sätt. Dessutom finns nu krav på information om ränte- och villkorsändringar till kunderna.

Dokument

Laddar sidan