FFFS 2002:1

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter inom Finansinspektionens område

Gäller från 2001-12-31

Sammanfattning

Vid utgången av 2001 upphör följande föreskrifter att gälla:

  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:19) om rapportering av kvartalsvisa uppgifter över sektorfördelad utlåning och leasing - "stockstatistik" - för banker, kreditmarknadsföretag och vissa andra kreditinstitut
  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1999:3) om kreditmarknadsföretags och vissa kreditinstituts kvartalsstatistik

Dokument

Laddar sidan