FFFS 2004:10

Allmänna råd för revisorer förordnade av Finansinspektionen

Gäller från 2004-07-15

Sammanfattning

Nyheten i dessa omarbetade allmänna råd är att ett nytt avsnitt införts om att revisorerna i livförsäkringsbolag särskilt bör uppmärksamma transaktioner som äger rum mellan livförsäkringsbolaget och andra bolag inom samma koncern. 

Dokument

Laddar sidan