FFFS 2004:4

Föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter

Gäller från 2004-07-01

Sammanfattning

Finansinspektionen skärper kraven på finansiella rådgivares kompetens. Rådgivarna blir också skyldiga att avråda konsumenten från olämpliga placeringar. Råden som ges ska skrivas ned och lämnas till kunden. I och med de nya reglerna, som följer av ny lagstiftning på området, ökar ansvaret på företag som ger råd i samband med försäljning eller förmedling av aktier, fondandelar eller pensionsförsäkringar.

Reglerna innebär bland annat att rådgivarens kunskaper ska anpassas till hur komplicerad en sparform eller placering är och till kundens behov. Företaget ansvarar för att rådgivarens kunskaper styrks genom ett prov som har godkänts av en oberoende instans. 

Ändringar i grundförfattningen

Dokument

Ändringar

Laddar sidan