FFFS 2004:4

Föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter

Gäller från 2004-07-01

Sammanfattning

Finansinspektionen skärper kraven på finansiella rådgivares kompetens. Rådgivarna blir också skyldiga att avråda konsumenten från olämpliga placeringar. Råden som ges ska skrivas ned och lämnas till kunden. I och med de nya reglerna, som följer av ny lagstiftning på området, ökar ansvaret på företag som ger råd i samband med försäljning eller förmedling av aktier, fondandelar eller pensionsförsäkringar.

Reglerna innebär bland annat att rådgivarens kunskaper ska anpassas till hur komplicerad en sparform eller placering är och till kundens behov. Företaget ansvarar för att rådgivarens kunskaper styrks genom ett prov som har godkänts av en oberoende instans. 

Ändringar i grundförfattningen

För att undvika dubbelreglering har FI beslutat att begränsa föreskrifternas tillämpningsområde. De ska därför inte tillämpas av AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen beslutar även om ändringar i föreskrifterna med anledning av att lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, som ersätter lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, inte längre ger försäkringsförmedlare möjlighet att driva viss verksamhet med stöd av sidotillstånd. Sådana försäkringsförmedlare ska därför inte längre anges som undantagna i rådgivningsföreskrifterna. En övergångsbestämmelse införs dock som motsvarar övergångsbestämmelse 8 i lagen om försäkringsdistribution.

De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2018. ändr. 2018:11

Dokument

Ändringar

Laddar sidan