FFFS 2004:7

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1996:8) till förebyggande av brott i bankverksamhet

Gäller från 2004-06-30

Sammanfattning

Med stöd av 56 § första stycket 6 bankrörelseförordningen (1987:647) upphävs Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1996:8) till förebyggande av brott i bankverksamhet vid utgången av juni 2004. 

Dokument

Laddar sidan