FFFS 2009:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

Gäller från 2009-05-15 , ändring av FFFS 2005:11

Sammanfattning

Försäkringsförmedlare som endast förmedlar skadeförsäkringar omfattas från den 15 maj 2009 inte längre av kravet på kunskap om regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna är en följd av implementeringen av det tredje penningtvättdirektivet i Sverige. ändr. 2009:2

Dokument

Laddar sidan