FFFS 2005:30

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

Gäller från 2006-01-01

Sammanfattning

Genom denna författning upphävs äldre föreskrifter och allmänna råd utan att de ersätts av motsvarande nya författningar:

  • FFFS 1993:4 allmänna råd om understödsförenings kapitalplaceringar, som upphävs på grund av att tjänstepensionsdirektivets ändrade placeringsregler gör dem inaktuella för tjänstepensionskassor. För övriga understödsföreningar kommer reglerna att omarbetas vid en senare tidpunkt.
  • FFFS 1993:11 föreskrifter för understödsföreningar om behörighet att upprätta försäkringsteknisk utredning, som också upphävs med hänsyn till att de är inaktuella.
  • FFFS 1993:15 allmänna råd om ränta på försäkringsbelopp, som upphävs p g a de är inaktuella.
  • FFFS 1995:21 föreskrifter om prospekt, som upphävs med anledning av ny lagstiftning om prospekt, som träder i kraft vid årsskiftet. I stället för dessa föreskrifter bli en EG-förordning direkt tillämplig som svensk lag.
  • FFFS 1996:7 föreskrifter om rapportering via datamedium, som upphävs på grund av att föreskrifterna inte längre fyller någon funktion.

Dokument

Laddar sidan