FFFS 2014:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse

Upphävd 2018-01-03 se FFFS 2017:2 , ändring av FFFS 2007:16

Sammanfattning

Ändringarna syftar till att anpassa reglerna till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem. Detta sker dels genom att det i 3 kap. tydliggörs att det i verksamhetsplanen ska finnas en hänvisning till det ledningssystem för informationssäkerhet som ett företag ska ha enligt samma föreskrifter, dels genom att terminologin i 6 kap. 2 § anpassas. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2014. ändr. 2014:6

Dokument

Laddar sidan