FFFS 2016:35

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse

Upphävd 2018-01-03 se FFFS 2017:2 , ändring av FFFS 2007:16

Sammanfattning

Ändringarna innebär att vissa hänvisningar i föreskrifterna, till nationella bestämmelser och till 2003 års marknadsmissbruksdirektiv, ersätts med hänvisningar till EU:s marknadsmissbruksförordning. Ändringarna börjar gälla 1 februari 2017. ändr. 2016:35

Dokument

Laddar sidan