FFFS 2019:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2019-07-21 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

Ändringarna görs i huvudsak för att anpassa föreskrifterna till prospektförordningen och till den nya lag som kompletterar förordningen. Ändringarna innebär bland annat nya regler om språket i prospekt och nya regler om beräkningen av tröskelvärdet för prospektskyldighet vid vissa erbjudanden.

Ändringarna innebär även att det på nytt införs språkkrav vid offentliggörande av insiderinformation och att språkbestämmelserna i 10 kap. 8 § kompletteras.
Ändringarna börjar gälla den 21 juli 2019. ändr. 2019:10

Dokument

Laddar sidan