FFFS 2007:31

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder

Gäller från 2008-01-01 , ändring av FFFS 2007:24

Sammanfattning

Ändringen avser endast en korrigering i bilagan som innebär att företagen alltid ska beräkna kapitalvärden när det kan finnas en rätt till efterlevandepension enligt avtal.

PM:et med motiv och konsekvenser har därmed ändrats i fråga om beräkning av efterlevandepension, se fotnot 1 i dokumentet nedan. Korrigeringarna påverkar inte ikraftträdandet av föreskrifterna, som börjar gälla enligt tidigare beslut. ändr. 2007:31

Dokument

Laddar sidan