FFFS 2007:26

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:27) om pensionssparinstituts kvartalsrapport

Gäller från 2008-01-01

Sammanfattning

Observera att pensionssparinstitut som rapporterar uppgifter om individuellt pensionssparande till SCB, ska fortsätta att göra detta i enlighet med Riksbankens föreskrifter RBFS 2003:2 och RBFS 1997:5.

Dokument

Laddar sidan