FFFS 2011:54

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2011-12-31 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

FI ändrar de hänvisningar som blivit felaktiga efter det att Rådet för finansiell rapportering gjort ändringar i sin rekommendation, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Från årsskiftet 2010/11 finns krav på att viss information om primärkapitaltillskott ska offentliggöras. FI inför en bestämmelse om undantag från skyldigheten att lämna denna information i årsredovisningen. ändr. 2011:54

Dokument

Laddar sidan