FFFS 2014:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

Det införs krav på att företag ska lämna information om avkastning på tillgångar i årsredovisningen. Vidare införs regler om att företag ska lämna information om omsättning, antal anställda i medeltal, resultat före skatt, skatt på resultat samt statliga subventioner som har mottagits uppdelat på de länder som företaget är etablerat i. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:18

Dokument

Laddar sidan