FFFS 2020:29

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2021-06-28 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

Ändringarna innebär en uppdatering av vilka uppgifter som ska lämnas i kapitaltäckningsanalysen.

Föreskrifterna träder i kraft den 28 juni 2020. ändr. 2020:29

Dokument

Laddar sidan