FFFS 2010:1

Föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Gäller från 2010-03-01

Sammanfattning

Finansinspektionen ansvarar för den officiella statistiken på finansmarknaden.

Föreskriften reglerar hur vissa värdepappersbolag och filialer till utländska värdepappersbolag ska rapportera uppgifter till FI som är av betydelse för denna statistik.

Statistiska centralbyrån, SCB, har FI:s uppdrag att producera delar av finansstatistiken. SCB är den myndighet som tar emot uppgifterna som ska rapporteras enligt denna föreskrift.

Företag som berörs av föreskriften är värdepappersbolag och filialer till utländska värdepappersbolag som handlar med värdepapper för egen räkning men som inte har tillstånd att ta emot medel på konto eller lämna kredit.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att understödsföreningar tas bort i bilaga 2.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:19

Finansinspektionen har ändrat föreskriften FFFS 2010:1 på grund av nya statistikkrav från EU.

I september 2014 kom en ny version av EU:s national- och regionalräkenskapssystem, ESA 2010 (European System of Accounts 2010). De nya statistikkraven påverkar skyldigheten att rapportera kvartalsuppgifter för vissa svenska värdepappersbolag och filialer till utländska värdepappersbolag. Kraven innebär främst nya sektorindelningar. Ändringarna berör rapporteringsblanketterna och anvisningarna till blanketterna.

Ändringsföreskriften träder i kraft den 1 mars 2015. ändr. 2015:2

Dokument

Ändringar

Laddar sidan