FFFS 2015:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Gäller från 2015-03-01 , ändring av FFFS 2010:1

Sammanfattning

Finansinspektionen har ändrat föreskriften FFFS 2010:1 på grund av nya statistikkrav från EU.

I september 2014 kom en ny version av EU:s national- och regionalräkenskapssystem, ESA 2010 (European System of Accounts 2010). De nya statistikkraven påverkar skyldigheten att rapportera kvartalsuppgifter för vissa svenska värdepappersbolag och filialer till utländska värdepappersbolag. Kraven innebär främst nya sektorindelningar. Ändringarna berör rapporteringsblanketterna och anvisningarna till blanketterna.

Ändringsföreskriften träder i kraft den 1 mars 2015. ändr. 2015:2

Dokument

Laddar sidan