FFFS 2017:12

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Gäller från 2017-08-01 , ändring av FFFS 2010:3

Sammanfattning

Finansinspektionen ersätter hänvisningar till lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med hänvisningar till den nya penningtvättslagen (2017:630) och de nya föreskrifterna. ändr. 2017:12

Dokument

Laddar sidan