FFFS 2021:16

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2010:7

Sammanfattning

Tillämpningsområdet ändras så att värdepappersbolag, med undantag av dem som i fortsättningen ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU), inte längre omfattas av föreskrifterna. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:16

Dokument

Laddar sidan