FFFS 2021:17

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2011:1

Sammanfattning

Tillämpningsområdet ändras så att värdepappersbolag inte längre omfattas av föreskrifterna. Rubriken till föreskrifterna ändras också som följd av detta. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:17

Dokument

Laddar sidan