FFFS 2011:18

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:8) om förlagslån i försäkringsbolags kapitalbas

Gäller från 2011-04-01

Sammanfattning

Observera att föreskrifterna ska fortsätta att gälla för förlagslån som får räknas in i kapitalbasen genom medgivande som har beslutats av Finansinspektionen före den 1 april 2011.

Dokument

Laddar sidan