FFFS 2014:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2011:26

Sammanfattning

FI justerar termer och begrepp så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:24

Dokument

Laddar sidan