FFFS 2020:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag

Gäller från 2020-11-01 , ändring av FFFS 2011:27

Sammanfattning

Ändringarna innebär att FI inför nya bestämmelser som förtydligar vad som gäller för försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:20

Dokument

Laddar sidan